مرور برچسب

zero day

آسیب پذیری روز صفر یا Zero-day چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

پول و تقاضا در مقابل امنیت!آسیب پذیری روز صفر یا Zero-day چیست؟کشف آسیب پذیری روز صفر یا Zero-day چگونه است؟فلج شدن بروزرسانی و پنجره آسیب پذیریپنجره آسیب پذیری چیست؟محافظت در مقابل حملات روز صفر یا Zero-day Attackسخن پایانی در مقالات…