مرور برچسب

انواع بدافزار

بدافزار (Malware) چیست؟ آشنایی با انواع بدافزار و روش های جلوگیری از آن

بدافزار (Malware) چیست؟بدافزار چه کاری انجام می دهد؟مرسوم ترین انواع بدافزارهاویروس (Virus)کرم (Worm)جاسوس افزار (Spyware)تروجان (Trojan)باج افزار (Ransomware)بدافزارها چگونه گسترش پیدا می‌کنند؟روش جلوگیری از بدافزارها بدافزار