مرور رده

مهندسی اجتماعی

حمله ویلینگ یا Whaling چیست؟ آشنایی با Whaling و تفاوت آن با دیگر انواع فیشینگ

حمله ویلینگ (Whaling) چیست؟حمله ویلینگ (Whaling) چگونه انجام می شود؟تفاوت ویلینگ، فیشینگ و اسپیرفیشینگجلوگیری از حملات والینگ (Whaling) حمله والینگ (Whaling) چیست؟ در مقاله “فیشینگ چیست؟” درمورد فیشینگ و انواع آن صحبت کردیم. گفتیم…

مهندسی اجتماعی (Social Engineering) چیست؟ مفهوم مهندسی اجتماعی در دنیای هک و امنیت سایبری

مهندسی اجتماعی چیست؟مهندسی اجتماعی چگونه انجام می‌شود؟معروف ترین حملات مهندسی اجتماعیفیشینگاسپیرفیشینگPretextingترس افزار مهندسی اجتماعی چیست؟ مهندسی اجتماعی به نوعی دستکاری روانشناختی افراد گفته می‌شود که بوسیله آن قربانی متقاعد…

اسپیر فیشینگ (Spear Phishing) چیست؟ آشنایی با اسپیر فیشینگ و تکنیک‌های آن

اسپیر فیشینگ چیست؟ اسپیر فیشینگ چگونه انجام می‌شود؟ تکنیک‌های اسپیر فیشینگ یا Spear Phishing قرار دادن اسناد مخرب بر روی فضای ابری ربودن توکن‌ها بکارگیری شبکه‌های اجتماعی جلوگیری از اسپیر فیشینگ اسپیر فیشینگ…

فیشینگ فریبنده یا Deceptive Phishing چیست؟

فیشینگ فریبنده چیست؟تکنیک‌های فیشینگ فریبنده یا Deceptive Phishingپیوندهای قانونیترکیب کدهای مخرب با کدهای سالملینک های هدایت شده (Redirected Links) و کوتاه شده (Shortened Links)تغییر خصوصیات لوگوی برندهاارسال ایمیل‌هایی با حداقل محتوای…

حمله فیشینگ چیست؟ آشنایی با فیشینگ و انواع تکنیک های آن

فیشینگ چیست؟نمونه حملات فیشینگفیشینگ درگاه بانکیفیشینگ صفحه ورودانواع تکنیک های فیشینگDeceptive Phishing یا فیشینگ فریبندهSpear Phishing یا اسپیر فیشینگWhaling یا والینگVishing یا ویشینگSmishing یا اسمیشینگPharming یا فارمینگ فیشینگ…