مرور رده

حملات سایبری

مهندسی اجتماعی (Social Engineering) چیست؟ مفهوم مهندسی اجتماعی در دنیای هک و امنیت سایبری

مهندسی اجتماعی چیست؟مهندسی اجتماعی چگونه انجام می‌شود؟معروف ترین حملات مهندسی اجتماعیفیشینگاسپیرفیشینگPretextingترس افزار مهندسی اجتماعی چیست؟ مهندسی اجتماعی به نوعی دستکاری روانشناختی افراد گفته می‌شود که بوسیله آن قربانی متقاعد…

اسپوفینگ (Spoofing) چیست؟ آشنایی با انواع اسپوفینگ و روش جلوگیری از آن

اسپوفینگ (Spoofing) چیست؟اسپوفینگ چه کاربردی دارد؟اسپوفینگ چگونه انجام می‌شود؟انواع اسپوفینگجعل وب سایت (Website Spoofing)جعل آدرس IP یا IP Spoofingجعل ARP یا ARP Spoofingجعل سرویس DHCP یا DHCP Spoofingجعل سرور DNS یا DNS Spoofingروش های…

حمله Clickjacking یا کلیک دزدی چیست؟ آشنای با Clickjacking و روش های جلوگیری

Clickjacking یا کلیک دزدی چیست؟هدف حملات Clickjacking چیست؟ربودن و انتقال پولفعال کردن وبکم و میکروفونحملات Likejackingحملات Cursorjackingدانلود بدافزارجلوگیری از حملات Clickjacking Clickjacking یا کلیک دزدی چیست؟ کلیک دزدی یا…

Scareware یا ترس افزار چیست؟ آشنایی با ترس افزار و روش های جلوگیری از آن

ترس افزار (Scareware) چیست؟مهاجم چگونه از ترس افزار استفاده می‌کند؟جلوگیری از ترس افزارنحوه پاک کردن ترس افزارها ترس افزار (Scareware) چیست؟ Scareware یا ترس افزار یک تکنیک مورد استفاده در بدافزارها است که باعث می‌شود کاربران کاری…

بدافزار (Malware) چیست؟ آشنایی با انواع بدافزار و روش های جلوگیری از آن

بدافزار (Malware) چیست؟بدافزار چه کاری انجام می دهد؟مرسوم ترین انواع بدافزارهاویروس (Virus)کرم (Worm)جاسوس افزار (Spyware)تروجان (Trojan)باج افزار (Ransomware)بدافزارها چگونه گسترش پیدا می‌کنند؟روش جلوگیری از بدافزارها بدافزار…

سرور Command & Control چیست؟ آشنایی با سرور C&C و کاربرد آن

سرور Command & Control چیست؟سرور C&C چه کاری انجام می‌دهد؟یک نمونه از کاربرد سرور C&Cسرور C&C چگونه کار می‌کند؟آلوده کردن یک یا چند سیستم درون شبکه هدفارسال دستورات به زامبی هاساختار سرور C&C سرور Command &…

بات نت (Botnet) چیست؟ نقش زامبی ها و بات نت ها در حملات سایبری

بات نت (Botnet) چیست؟زامبی (Zombie) چیست؟گله دار بات ها (Bot Herder) کیست؟بات نت چگونه کار می‌کند؟از بات نت برای چه مقاصدی استفاده می‌شود؟انواع حملات سایبری بوسیله بات نتحملات توزیع شده انکار سرویس (DDoS)حملات فیشینگ (Phishing)حملات بروت…

حمله Watering Hole چیست؟ آشنایی با حملات گودال آب و نحوه عملکرد آن ها

حمله Watering Hole چیست؟در حملات گودال آب از چه تکنیک‌هایی استفاده می‌شود؟نام حملات Watering Hole به چه معناست؟حملات گودال آب چگونه انجام می‌شوند؟تفاوت حملات گودال آب با فیشینگروش جلوگیری از حملات Watering Holeآزمایش امنیتی منظمحفاظت از…

حمله اسمورف (Smurf Attack) چیست؟ آشنایی با حمله اسمورف و عملکرد آن

حمله اسمورف (Smurf Attack) چیست؟یک مثال برای درک بهتر حمله اسمورفحملات اسمورف چگونه انجام می‌شوند؟جلوگیری از حمله اسمورف (Smurf Attack) حمله اسمورف (Smurf Attack) چیست؟ حمله اسمورف (Smurf Attack) نوعی حمله توزیع شده انکار سرویس…